17Jun
2016
0

Verkoopsverteenwoordiger benodig: Gauteng en Wes-Kaap

Vereistes: Matriek, tweetaligheid, uitstaande interpersoonlike- en kommunikasievaardighede, rekenaargeletterdheid, geldige kode 8 rybewys met eie, betroubare vervoer. Suksesvolle kandidaat moet deur minstens twee jaar se ondervinding in verkope ondersteun word en moet die vermoë om onafhanklik te kan funksioneer besit.

Vernaamste pligte sal behels: Daaglikse besoeke aan kliënte, bemarking van produkte, opbou van kliënte verhoudings en die neem van bestellings asook die behartiging van administratiewe pligte gekoppel aan die pos.

Belangrik: Die suksesvolle kandidaat sal ook kliënt promosies en skoue oor naweke moet doen.

Die suksesvolle kandidaat sal ‘n basiese salaris met kommissie ontvang, asook ‘n motor- en brandstof toelaag.

Pos is onmiddelik beskikbaar. Geen kansvatters nie! Kandidate wat aansoek doen vir die Wes-Kaap pos moet in die Wes-Kaap woonagtig wees.

Rig asseblief u aansoek en CV aan: info@wumadogfood.co.za

 

SALES REPRESENTATIVE NEEDED: GAUTENG AND WESTERN CAPE

Requirements: Matric, bilingual, excellent interpersonal and communication skills, computer literate, valid code 8 driver’s license with own, reliable transport. Successful candidate must have at least two years’ sales experience and must have the ability to function independently.

Main duties: Daily visits to clients, marketing of products, building client relationships and processing orders as well as handling all administrative duties linked to the post.

Important: It will be expected of the successful candidate to do product promotions and shows over weekends.

The successful candidate will receive a basic salary with commission, as well as a vehicle and fuel allowance.

Post is available immediately. No chancers! Candidates applying for the Western Cape post must reside in the Western Cape.

Please send your application and CV to: Info@wumadogfood.co.za

No Comments

Reply

css.php